Werkbladen

RES en Milieueffectrapportage (mer)

Het doel van dit werkblad is handelingsperspectief te bieden om het milieubelang en de gevolgen voor natuur, milieu en landschap een volwaardige plaats te geven in het RES-proces in de regio. Daarmee is dit werkblad bedoeld voor de medewerkers van het programmateam van de RES-regio’s.